مرحله دوم افزایش سرمایه بورس تهران به 150 میلیارد تومان

مرحله دوم افزایش سرمایه بورس تهران به 150 میلیارد تومان
هدف از این تامین مالی، تکمیل پروژه احداث ساختمان مرکزی شرکت واقع در سعادت آباد ، احداث ساختمان تالار زنجان و استقرار فاز 2 دیتا سنتر است.

مرحله دوم افزایش سرمایه بورس تهران به 150 میلیارد تومان

هدف از این تامین مالی، تکمیل پروژه احداث ساختمان مرکزی شرکت واقع در سعادت آباد ، احداث ساختمان تالار زنجان و استقرار فاز 2 دیتا سنتر است.
مرحله دوم افزایش سرمایه بورس تهران به 150 میلیارد تومان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author