مراسم ختم مرحوم مغفور عباس سخنور

فردا با حضور مسئولان و کارکنان سازمان بورس، مراسم ختم مرحوم مغفور عباس سخنور با حضور مسئولان و کارکنان این سازمان برگزار می شود.

روزنامه قانون

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author