مدت اعتبار تسهیلات مسکن اسفندماه 94 به زودی تمام می‌شود

مدت اعتبار تسهیلات مسکن اسفندماه 94 به زودی تمام می‌شود
استفاده از تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن اسفندماه 94 تا نیمه فروردین‌ماه ‏سال 97 امکان‌پذیر است و تمامی دارندگان این اوراق تا این تاریخ باید از آن استفاده کنند؛ چراکه بعد از تاریخ مشخص‌شده ‏تمامی اوراق تسه 9412 منقضی محسوب می‌شوند.‏

مدت اعتبار تسهیلات مسکن اسفندماه 94 به زودی تمام می‌شود

استفاده از تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن اسفندماه 94 تا نیمه فروردین‌ماه ‏سال 97 امکان‌پذیر است و تمامی دارندگان این اوراق تا این تاریخ باید از آن استفاده کنند؛ چراکه بعد از تاریخ مشخص‌شده ‏تمامی اوراق تسه 9412 منقضی محسوب می‌شوند.‏
مدت اعتبار تسهیلات مسکن اسفندماه 94 به زودی تمام می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author