مخالفت وزیر صنعت با بازپس گیری سهام شرکت فرابورسی

مخالفت وزیر صنعت با بازپس گیری سهام شرکت فرابورسی
محمد شریعتمداری در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی درباره وضعیت هپکو با اشاره به اینکه در این شرکت و خصوصی‌سازی، شرایط مالکیت محرز نبوده و باید شرایط واگذاری به درستی انجام شود، مخالفت خود را با دولتی‌شدن مجدد صنایع واگذارشده، اعلام کرد.

مخالفت وزیر صنعت با بازپس گیری سهام شرکت فرابورسی

محمد شریعتمداری در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی درباره وضعیت هپکو با اشاره به اینکه در این شرکت و خصوصی‌سازی، شرایط مالکیت محرز نبوده و باید شرایط واگذاری به درستی انجام شود، مخالفت خود را با دولتی‌شدن مجدد صنایع واگذارشده، اعلام کرد.
مخالفت وزیر صنعت با بازپس گیری سهام شرکت فرابورسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author