لزوم ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه اسلامی

هنگامی‌که پیمانکار طلب خود را دریافت می‌کند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمی‌آید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت می‌کند، منابع بانک‌ها تجهیز شده و روند تسهیلات‌‌دهی بهینه‌تر می‌شود.

free download movie

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author