فاینکس، مهمترین رویداد بازارهای مالی/ آغاز فصل نو پس از یک دهه

فاینکس، مهمترین رویداد بازارهای مالی/ آغاز فصل نو پس از یک دهه
به گفته بهنام بهزادفر نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در حال حاضر می تواند با توجه به ثبات سیاسی خارجی و هم چنین اطمینان نسبی سرمایه گذاران خارجی به وضعیت کشور به محلی برای جذب سرمایه های خارجی تبدیل شود.

فاینکس، مهمترین رویداد بازارهای مالی/ آغاز فصل نو پس از یک دهه

به گفته بهنام بهزادفر نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در حال حاضر می تواند با توجه به ثبات سیاسی خارجی و هم چنین اطمینان نسبی سرمایه گذاران خارجی به وضعیت کشور به محلی برای جذب سرمایه های خارجی تبدیل شود.
فاینکس، مهمترین رویداد بازارهای مالی/ آغاز فصل نو پس از یک دهه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author