عرضه 3360 هزار کیلووات ساعت برق در تابلوی برق

عرضه 3360 هزار کیلووات ساعت برق در تابلوی برق
در جریان معاملات روز دوشنبه (16 بهمن ماه 96)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 101 هزار قرارداد معادل 2 میلیون و 424 هزار کیلووات ساعت به ارزش 654 میلیون ریال بود.

عرضه 3360 هزار کیلووات ساعت برق در تابلوی برق

در جریان معاملات روز دوشنبه (16 بهمن ماه 96)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 101 هزار قرارداد معادل 2 میلیون و 424 هزار کیلووات ساعت به ارزش 654 میلیون ریال بود.
عرضه 3360 هزار کیلووات ساعت برق در تابلوی برق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author