عرضه ۱۹۰ هزار قطعه جوجه یک روزه

عرضه ۱۹۰ هزار قطعه جوجه یک روزه
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی میزبان عرضه ۴۹ هزار و ۸۳۰ تن انواع مواد پلیمری شامل گریدهای مختلف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن، پلی وینیل کلراید و اکریلونیتریل بوتادین استایرن است.

عرضه ۱۹۰ هزار قطعه جوجه یک روزه

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی میزبان عرضه ۴۹ هزار و ۸۳۰ تن انواع مواد پلیمری شامل گریدهای مختلف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن، پلی وینیل کلراید و اکریلونیتریل بوتادین استایرن است.
عرضه ۱۹۰ هزار قطعه جوجه یک روزه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author