عرضه ۱۰ کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی

عرضه ۱۰ کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی
امروز در تالار محصولات صنعتی و معدنی یک هزار و ۴۴۰ تن سبد میلگرد مخلوط و ۱۱۰ تن سبد میلگرد عرضه می شود.

عرضه ۱۰ کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی

امروز در تالار محصولات صنعتی و معدنی یک هزار و ۴۴۰ تن سبد میلگرد مخلوط و ۱۱۰ تن سبد میلگرد عرضه می شود.
عرضه ۱۰ کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author