عرضه نفت کوره 280 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران

نفت کوره 280 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران چهارشنبه هفته جاری مورخ 21 بهمن ماه 1394 با حجم 35 هزار تن و با قیمت پایه 2.5 پرمیوم دلاری به ازای هر تن معامله می شود.

بازی آزاد

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author