عرضه موفق محصولات سه واحد صنعتی در بورس کالا برای اولین بار

عرضه موفق محصولات سه واحد صنعتی در بورس کالا برای اولین بار
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده، برخورداری از معافیت مالیاتی و قیمت‌های تعادلی تعیین شده تسهیلات سلف از جمله مزایای ورود واحدهای صنعتی به بورس کالا است

عرضه موفق محصولات سه واحد صنعتی در بورس کالا برای اولین بار

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده، برخورداری از معافیت مالیاتی و قیمت‌های تعادلی تعیین شده تسهیلات سلف از جمله مزایای ورود واحدهای صنعتی به بورس کالا است
عرضه موفق محصولات سه واحد صنعتی در بورس کالا برای اولین بار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author