عرضه بیش از 25 هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران

عرضه بیش از 25 هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران
روز یکشنبه 8 فروردین، 25 هزار و 688 تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران عرضه می شود.

عرضه بیش از 25 هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران

روز یکشنبه 8 فروردین، 25 هزار و 688 تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران عرضه می شود.
عرضه بیش از 25 هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران

فانتزی

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author