عرضه بیش از ۵۷ هزار تن فولاد، آلومینیوم و مس

عرضه بیش از ۵۷ هزار تن فولاد، آلومینیوم و مس
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز امروز عرضه ۲ هزار تن ضایعات فلزی، ۲۰ تن کره لاکتیکی، ۵ هزار تن کود مایع ازته و ۲۰ تن نخ پلی استر را تجربه می کند.

عرضه بیش از ۵۷ هزار تن فولاد، آلومینیوم و مس

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز امروز عرضه ۲ هزار تن ضایعات فلزی، ۲۰ تن کره لاکتیکی، ۵ هزار تن کود مایع ازته و ۲۰ تن نخ پلی استر را تجربه می کند.
عرضه بیش از ۵۷ هزار تن فولاد، آلومینیوم و مس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author