عرضه بیش از ۱۱۵ هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی

عرضه بیش از ۱۱۵ هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز شاهد عرضه ۲ هزار تن سیمان تیپ یک است.

عرضه بیش از ۱۱۵ هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز شاهد عرضه ۲ هزار تن سیمان تیپ یک است.
عرضه بیش از ۱۱۵ هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author