عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری

عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری
امروز حلال 402 پالایش نفت تبریز و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل عرضه می شود و بازار فیزیکی میزبان عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری خواهد بود.

عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری

امروز حلال 402 پالایش نفت تبریز و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل عرضه می شود و بازار فیزیکی میزبان عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری خواهد بود.
عرضه‌ بیش از 44 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author