عبور شاخص از 89 هزار واحد

عبور شاخص از 89 هزار واحد
در دقایق ابتدایی معاملات امروز، شاخص کل با رشد 238 واحدی از عدد 89 هزار واحد عبور کرد. این کانال پیش از این در تاریخ 15 دی ماه 92 فتح شده بود.

عبور شاخص از 89 هزار واحد

در دقایق ابتدایی معاملات امروز، شاخص کل با رشد 238 واحدی از عدد 89 هزار واحد عبور کرد. این کانال پیش از این در تاریخ 15 دی ماه 92 فتح شده بود.
عبور شاخص از 89 هزار واحد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author