صندوق زمین و ساختمان شمالغرب چیست ؟

سرمایه‌گذارانی که واحدهای سرمایه‌گذاری خود را تا زمان تصفیه صندوق نگهداری می‌کنند، در صورت بالاتر بودن بازدهی صندوق نسبت به 23%، می‌توانند سود بالاتری کسب کنند و صندوق در این خصوص محدودیتی قائل نشده است.

موسیقی روز

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author