صعود آیفکس به رقم 1103 واحدی

صعود آیفکس به رقم 1103 واحدی
در حالی که طی روزهای قبل آیفکس روندی نزولی را طی کرده بود روز جاری 17 واحد افزایش یافت که متاثر از سبزپوشی اغلب نمادهای مورد معامله در گروه‌های پالایشی، پتروشیمی و فلزات اساسی بود.

صعود آیفکس به رقم 1103 واحدی

در حالی که طی روزهای قبل آیفکس روندی نزولی را طی کرده بود روز جاری 17 واحد افزایش یافت که متاثر از سبزپوشی اغلب نمادهای مورد معامله در گروه‌های پالایشی، پتروشیمی و فلزات اساسی بود.
صعود آیفکس به رقم 1103 واحدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author