صدور 216 هزار و 253 میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه

طی 10 ماهه نخست سال 94، مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایۀ ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان معادل 216 هزار و 253 میلیارد ریال بوده است.

گوشی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author