شاخص کل در مرز 81 هزار واحدی

شاخص کل در مرز 81 هزار واحدی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 325 واحد کاهش در مرز کانال 81 هزار واحدی متوقف شد.

شاخص کل در مرز 81 هزار واحدی

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 325 واحد کاهش در مرز کانال 81 هزار واحدی متوقف شد.
شاخص کل در مرز 81 هزار واحدی

سایت خبری زندگی

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author