شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی، بدترین متغیر معاملاتی ماهانه در جهان

شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی، بدترین متغیر معاملاتی ماهانه در جهان
شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی با کاهش 2.2 درصدی همراه شد و این متغیر بدترین شاخص معاملاتی در جهان در ماه جاری شد که افت 9 درصدی را در یک ماه به ثبت رسانده است.

شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی، بدترین متغیر معاملاتی ماهانه در جهان

شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی با کاهش 2.2 درصدی همراه شد و این متغیر بدترین شاخص معاملاتی در جهان در ماه جاری شد که افت 9 درصدی را در یک ماه به ثبت رسانده است.
شاخص هنگ سنگ شرکت های چینی، بدترین متغیر معاملاتی ماهانه در جهان
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author