سیگنال مثبت نفت و اتیلن به بازار پتروشیمی

سیگنال مثبت نفت و اتیلن به بازار پتروشیمی
بازیگران بازار پتروشیمی انتظار دارند که روند معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران در نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۹۵ رشد بیشتری یابد.

سیگنال مثبت نفت و اتیلن به بازار پتروشیمی

بازیگران بازار پتروشیمی انتظار دارند که روند معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران در نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۹۵ رشد بیشتری یابد.
سیگنال مثبت نفت و اتیلن به بازار پتروشیمی

سایت استخدامی

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author