سیمان شرق طی سه ماه زیان ده شد

شرکت سیمان شرق در دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 123 میلیارد و 533 میلیون ریال زیان خالص داشت و بر این اساس مبلغ 93 ریال زیان به هر سهم خود اختصاص داد.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author