سهام دولتی بیمه اتکایی امین امروز در فرابورس عرضه می‌شود

سهام دولتی بیمه اتکایی امین امروز در فرابورس عرضه می‌شود
بلوک 11.44 درصدی سهام بیمه اتکایی امین شامل 285میلیون و 996 هزار و 872 سهم امروز (چهارشنبه) توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

سهام دولتی بیمه اتکایی امین امروز در فرابورس عرضه می‌شود

بلوک 11.44 درصدی سهام بیمه اتکایی امین شامل 285میلیون و 996 هزار و 872 سهم امروز (چهارشنبه) توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.
سهام دولتی بیمه اتکایی امین امروز در فرابورس عرضه می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author