زمان تسویه معاملات سهام از امروز تغییر می کند

زمان تسویه معاملات سهام از امروز تغییر می کند
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق گفت: از یکشنبه ۱۵ بهمن ماه زمان تسویه معاملات اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس با معیار سه روز پس از انجام معامله ( T+۳) انجام می‌شد، باید به دو روز پس از انجام معامله ( T+۲) کاهش یابد.

زمان تسویه معاملات سهام از امروز تغییر می کند

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق گفت: از یکشنبه ۱۵ بهمن ماه زمان تسویه معاملات اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس با معیار سه روز پس از انجام معامله ( T+۳) انجام می‌شد، باید به دو روز پس از انجام معامله ( T+۲) کاهش یابد.
زمان تسویه معاملات سهام از امروز تغییر می کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author