رکورد بورس انرژی در آبان ماه

رکورد بورس انرژی در آبان ماه
در بازار فیزیکی آبان ماه بورس انرژی، ۲۴۳.۸۳۶ تن انواع فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال معامله شد تا رکوردی جدیدی در ارزش معاملات ماهانه بازار فیزیکی این بورس ایجاد شود.

رکورد بورس انرژی در آبان ماه

در بازار فیزیکی آبان ماه بورس انرژی، ۲۴۳.۸۳۶ تن انواع فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال معامله شد تا رکوردی جدیدی در ارزش معاملات ماهانه بازار فیزیکی این بورس ایجاد شود.
رکورد بورس انرژی در آبان ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author