روز پر معامله بازار مشتقه بورس انرژی رقم خورد

در جریان معاملات روز ‌شنبه 17 بهمن 94، بازار مشتقه روز پر معامله دیگری را پشت سر گذاشت.

کرمان نیوز

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author