رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس

رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس
مدیر عملیات بازار و اعضای فرابورس طی اطلاعیه‌ای از گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها یعنی «سخاب7» در دوشنبه آتی خبر داد. تعداد کل این اوراق که در تاریخ 28 اسفندماه سال 95 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافت، 35 میلیون ورقه بوده و بیست‌وهشتم اسفندماه سال 97 نیز سررسید خواهد شد.

رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس

مدیر عملیات بازار و اعضای فرابورس طی اطلاعیه‌ای از گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها یعنی «سخاب7» در دوشنبه آتی خبر داد. تعداد کل این اوراق که در تاریخ 28 اسفندماه سال 95 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافت، 35 میلیون ورقه بوده و بیست‌وهشتم اسفندماه سال 97 نیز سررسید خواهد شد.
رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author