رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس / گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها در هفته آتی

رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس / گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها در هفته آتی
مدیر عملیات بازار و اعضای فرابورس طی اطلاعیه‌ای از گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها یعنی «سخاب7» در دوشنبه آتی خبر داد. تعداد کل این اوراق که در تاریخ 28 اسفندماه سال 95 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافت، 35 میلیون ورقه بوده و بیست‌وهشتم اسفندماه سال 97 نیز سررسید خواهد شد.

رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس / گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها در هفته آتی

مدیر عملیات بازار و اعضای فرابورس طی اطلاعیه‌ای از گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها یعنی «سخاب7» در دوشنبه آتی خبر داد. تعداد کل این اوراق که در تاریخ 28 اسفندماه سال 95 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافت، 35 میلیون ورقه بوده و بیست‌وهشتم اسفندماه سال 97 نیز سررسید خواهد شد.
رشد 17 درصدی ارزش مبادلات فرابورس / گشایش نماد آخرین مرحله سخاب‌ها در هفته آتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author