رشد ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری

رشد ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات زیربخش معدن رشد قابل توجهی داشت و با ۱.۴ میلیارد دلار، نسبت به دوره مشابه گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد.

رشد ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات زیربخش معدن رشد قابل توجهی داشت و با ۱.۴ میلیارد دلار، نسبت به دوره مشابه گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد.
رشد ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author