رشد صادرات کالاهای صنعتی و معدنی

رشد صادرات کالاهای صنعتی و معدنی
صادرات پروپان، بوتان، متانول و روغن‌های صنعتی، محصولات شوینده و رزین‌ها در بازار عراق، مواد اولیۀ پلیمری در بازار ترکیه و هند و محصولات آرایشی و بهداشتی در بازار عراق و افغانستان رشد قابل توجهی داشته است.

رشد صادرات کالاهای صنعتی و معدنی

صادرات پروپان، بوتان، متانول و روغن‌های صنعتی، محصولات شوینده و رزین‌ها در بازار عراق، مواد اولیۀ پلیمری در بازار ترکیه و هند و محصولات آرایشی و بهداشتی در بازار عراق و افغانستان رشد قابل توجهی داشته است.
رشد صادرات کالاهای صنعتی و معدنی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author