رشد حجم و ارزش معاملات بورس تهران

رشد حجم و ارزش معاملات بورس تهران
در معاملات امروز بورس تهران سرمایه گذاران بیش از یک میلیارد و 380 میلیون برگه دارایی مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 5 هزار و 808 میلیارد ریال بود و در 91 هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید.

رشد حجم و ارزش معاملات بورس تهران

در معاملات امروز بورس تهران سرمایه گذاران بیش از یک میلیارد و 380 میلیون برگه دارایی مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 5 هزار و 808 میلیارد ریال بود و در 91 هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید.
رشد حجم و ارزش معاملات بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author