دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!
روند نوسانی هفته جاری بورس زاییده تردیدها و ابهامات زیادی است که در خصوص برخی نمادهای معاملاتی مطرح می باشد. این روزها در روند برخی از سهام شاهد نوسانات از محدوده نوسان منفی تابلوی معاملات و صف فروش به صف خرید میلیونی هستیم که در میانه بازار با انتشار خبرهای پیرامون شرکت ها صف خرید آنها با عرضه مواجه می شود.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!

روند نوسانی هفته جاری بورس زاییده تردیدها و ابهامات زیادی است که در خصوص برخی نمادهای معاملاتی مطرح می باشد. این روزها در روند برخی از سهام شاهد نوسانات از محدوده نوسان منفی تابلوی معاملات و صف فروش به صف خرید میلیونی هستیم که در میانه بازار با انتشار خبرهای پیرامون شرکت ها صف خرید آنها با عرضه مواجه می شود.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!

فروش بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author