دو محصول جدید ایران خودرو در عراق عرضه می شود

دو محصول جدید ایران خودرو در عراق عرضه می شود
طلال حسین سلمان مدیرعامل شرکت اسکای در بازدید از خطوط تولید گفت: ایران خودرو با صادرات محصول 207 و پارس اتوماتیک به بازار عراق، توانست سهم خودرا دراین بازار توسعه دهد. تقاضای روزافزون مردم عراق برای خرید محصولات ایران خودرو، فرصت طلایی برای توسعه همکاری ها و فعالیت های دو کشور است.

دو محصول جدید ایران خودرو در عراق عرضه می شود

طلال حسین سلمان مدیرعامل شرکت اسکای در بازدید از خطوط تولید گفت: ایران خودرو با صادرات محصول 207 و پارس اتوماتیک به بازار عراق، توانست سهم خودرا دراین بازار توسعه دهد. تقاضای روزافزون مردم عراق برای خرید محصولات ایران خودرو، فرصت طلایی برای توسعه همکاری ها و فعالیت های دو کشور است.
دو محصول جدید ایران خودرو در عراق عرضه می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author