درس های وارن بافت به سهامداران در روزهای نزولی

شاخص داوجونز در پایان سال 2016 میلادی در چه شرایطی خواهد بود؟ آیا اصلاحات انجام شده در قوانین و طرح های اقتصادی، این شاخص را تا مرز 14000 کاهش خواهد داد؟ یا برعکس زمینه ساز رشد سریع آن تا بالای 18 هزار خواهد شد؟

پرس نیوز

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author