داروپخش 360 میلیون ریال زیان طی یک ماه شناسایی کرد

شرکت داروپخش در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه 600 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و 977 میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و 617 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 360 میلیون ریال زیان شناسایی کرد .

تلگرام

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author