خروج پتروشیمی ها از بورس جزو مصوبه های دولت نیست

سخنگوی دولت همچنین به موضوع خروج پتروشیمی ها از بورس اشاره کرد و گفت: این موضوع به هیچ عنوان جزو مصوبه های دولت نیست.

مرکز فیلم

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author