خانه دار شدن 6967 نفر از طریق بازار سرمایه

در معاملات هفته گذشته فرابورس، تعداد 6967نفر با استفاده از274هزار و 373اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

مد روز

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author