حمایت دولت از بورس کالا به توسعه بخش کشاورزی منجر می شود

با حمایت دولت از بورس کالا، سیاست قیمت تضمینی اجرایی شد و همچنین ظرف دو سال اخیر تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، مجمع صنفی و مجمع نخبگان کشاورزی در سیاستگذاری های وزارت جهاد کشاورزی، مشارکت بیشتری داشته اند.

دانلود آهنگ جدید

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author