حذف ضربتی شاخص کل امکان پذیر نیست / سامانه معاملات تقویت می شود

برای تقویت سامانه معاملات و رفع اختلالات اخیر اولین اقدام ظرفیت سازی از طریق توسعه زیر ساخت های سخت افزاری است و پس از آن بحث جداسازی سامانه معاملات بورس و فرابورس از یکدیگر است که ساز و کار های آن در دست بررسی می باشد.

خبر دانشجویی

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author