حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت
امروز درحالی نمادهای «زنگان»، «وهور» و «کتوکا» با بالاترین رشد قیمتی روبه‌رو شدند که نمادهای «دبالک»، «سدبیر» و «حخزر» بیشترین افت قیمتی را تجربه کردند.

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت

امروز درحالی نمادهای «زنگان»، «وهور» و «کتوکا» با بالاترین رشد قیمتی روبه‌رو شدند که نمادهای «دبالک»، «سدبیر» و «حخزر» بیشترین افت قیمتی را تجربه کردند.
حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author