حباب قیمتی شکل نگرفته؛ بازار نیاز به استراحت دارد

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه رشد بی وقفه شاخص و قیمت ها در روزهای گذشته تصور شکل گرفتن حباب قیمتی را در ذهن برخی از فعالان بازار سرمایه متبادر می کند، تصریح کرد: این نگرانی با اصلاحی کوتاه مدت یا استراحت در قیمت های فعلی با حجم بالا به امید تبدیل خواهد شد. همانطوری که در آخرین روز هفته عرضه های زیادی از سوی فروشندگان رقم خورد که خریداران در اکثر نمادها پاسخگوی عرضه ها بودند.

روزنامه قانون

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author