جذب سرمایه گذاری های جدید برای تولید از مسیر بورس کالا

جذب سرمایه گذاری های جدید برای تولید از مسیر بورس کالا
بورس کالا در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و هماهنگی بین بازار سرمایه، بازار کار و تولید نقش پررنگی ایفا می کند که قطعا در این راه، برنامه ریزی درست مسوولان کمک کننده خواهد بود.

جذب سرمایه گذاری های جدید برای تولید از مسیر بورس کالا

بورس کالا در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و هماهنگی بین بازار سرمایه، بازار کار و تولید نقش پررنگی ایفا می کند که قطعا در این راه، برنامه ریزی درست مسوولان کمک کننده خواهد بود.
جذب سرمایه گذاری های جدید برای تولید از مسیر بورس کالا
/*!normalize.css v1.1.2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author