جاده یکطرفه نباشد، از شرکت هایی که افت قیمتی دارند نیز شفاف سازی بخواهید!

سازمان همواره به این وظیفه خود که حامی سهامداران خصوصاً سهامدارن خرد است، تأکید کرده و هر بار که نماد معاملاتی شرکتی به هر دلیلی به مدت چند روز پی در پی افزایش قیمت و صف خرید را تجربه کند، اقدام به توقف نماد می کند و در برخی موارد مانع از ادامه این روند می گردد.

اخبر جهان

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author