ثبت روند مثبت در قیمت نفت برنت و روند منفی در نفت آمریکا

ثبت روند مثبت در قیمت نفت برنت و روند منفی در نفت آمریکا
در معاملات امروز در بازارکامودیتی ها قیمت نفت برنت با رشد 0.08 درصدی به هر بشکه 62 دلار و 63سنت رسید در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا، با افت 0.1 درصدی به هر بشکه 59 دلار و 23 سنت معامله شد.

ثبت روند مثبت در قیمت نفت برنت و روند منفی در نفت آمریکا

در معاملات امروز در بازارکامودیتی ها قیمت نفت برنت با رشد 0.08 درصدی به هر بشکه 62 دلار و 63سنت رسید در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا، با افت 0.1 درصدی به هر بشکه 59 دلار و 23 سنت معامله شد.
ثبت روند مثبت در قیمت نفت برنت و روند منفی در نفت آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author