ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد
شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17 اسفند ماه 95 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 100میلیارد و 692 میلیون ریال به مبلغ 330 میلیارد ریال معادل 228 درصد افزایش یافت.

ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17 اسفند ماه 95 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 100میلیارد و 692 میلیون ریال به مبلغ 330 میلیارد ریال معادل 228 درصد افزایش یافت.
ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author