ثبات قیمت‌ها در بازار برق

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، قیمت‌ها مانند روز گذشته به ثبت رسید، نکته قابل توجه حجم و ارزش معاملات بود که مانند روز گذشته به انجام رسید. با توجه به شرایط بازار اقبال خریداران به سررسیدهای در حال ابطال بیشتر از سررسیدهای دورتر بوده به طوری که معاملات امروز تنها در سه سررسیدی به انجام رسید که آخرین روز معاملاتی خود را سپری می‌کردند.

کیمیا دانلود

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author