توسعه تولید نفت و گاز در میادین مشترک با جذب سرمایه گذار خارجی/لزوم ارائه مشوق برای جذب سرمایه گذاران

توسعه تولید نفت و گاز در میادین مشترک با جذب سرمایه گذار خارجی/لزوم ارائه مشوق برای جذب سرمایه گذاران
میرعباس سلطانی با تاکید برتسریع در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی،گفت:الگوی اقتصاد مقاومتی مبنای اقتصادی در کشور است به دلیل اینکه با نیل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.

توسعه تولید نفت و گاز در میادین مشترک با جذب سرمایه گذار خارجی/لزوم ارائه مشوق برای جذب سرمایه گذاران

میرعباس سلطانی با تاکید برتسریع در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی،گفت:الگوی اقتصاد مقاومتی مبنای اقتصادی در کشور است به دلیل اینکه با نیل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.
توسعه تولید نفت و گاز در میادین مشترک با جذب سرمایه گذار خارجی/لزوم ارائه مشوق برای جذب سرمایه گذاران

بازی آزاد

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author