تهاتر بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی

تهاتر بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی
تا سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با بانک مرکزی به گونه‌ای تهاتر می‌شود که مشکل بدهی‌های بانکی و تسهیلاتی که شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند، حل شود.

تهاتر بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی

تا سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با بانک مرکزی به گونه‌ای تهاتر می‌شود که مشکل بدهی‌های بانکی و تسهیلاتی که شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند، حل شود.
تهاتر بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author