تغییر جهت حرکت فعالان بازار به سمت گروه های فلزی و معدنی

شرکت ریخته گری ایران که بعد از افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی با سقوط قیمت مواجه شده بود تحت تاثیر خبرهای مثبتی درباره فروش بخشی از زمین ۱۵۰ هزار متری و افزایش فروش محصولات با رشد حدود 13 درصدی به گردونه معاملات بازگشت.

اسکای نیوز

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author